Wsparcie IT – Outsourcing

Wsparcie IT – Outsourcing

Usługa outsourcingu informatycznego zapewnia utrzymanie ciągłości działania i bezpieczeństwo systemu informatycznego, co pozwala klientowi na skupienie uwagi na procesach biznesowych własnej firmy.

Outsourcing IT zapewnia zmniejszenie wydatków i zwiększenie jakości usług.

Współpraca z nami gwarantuje Państwu:

-Stałą kontrolę nad siecią firmową
-Rozbudowę sieci
-Administrację i serwis serwerów oraz stanowisk roboczych (w tym komputerów typu desktop, laptop oraz drukarek)
-Naprawy serwisowe w siedzibie klienta, zdalna pomoc i telefoniczny helpdesk
-Szkolenia dla pracowników

Dlaczego takie rozwiązanie jest korzystne?

Ponieważ umowa outsourcingowa zapewnia Państwu ciągłość działania, bez konieczności utrzymywania stanowiska informatyka w firmie i budowania niezbędnego zaplecza.